Krajský pamiatkový úrad Žilina

Partnerstvo - odborné a vedecké zastrešenie.

Ministerstvo kultúry SR

Partnerstvo - finančný grant.

Daniel Furman - STOLÁRSTVO

Partnerstvo - finančná pomoc.

SEPTENTRIO

Partnerstvo - odborné a vedecké zastrešenie.